sobota, 24 października 2009

WPŁATY

Pieniążki w kwocie złotych 400 wpłacamy

do dnia 15 kwietnia 2010 roku na konto:


Elżbieta Dąbrowska

60 1140 2004 0000 3102 3555 1124